ติดตาม

ฉันสามารถย้ายข้อมูลเกมไปยังเครื่องอื่นได้ไหม

ได้ แต่คุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อที่จะโอนข้อมูลเกมไปยังเครื่องอื่นได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น