ติดตาม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างข้อมูลในเครื่องกับข้อมูลบน Cloud ฉันเห็นหน้าต่างป็อปอัพบอกให้ฉันเลือก

- ข้อมูลในเครื่องหมายถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณ

- ข้อมูลบน Cloud หมายถึงข้อมูลเก่าที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของคุณบน Facebook

 

- ในหน้าต่างป็อปอัพนั้น คุณต้องเลือกว่าจะใช้ และเก็บข้อมูลใดไว้

 

หมายเหตุ: หากเลือกข้อมูลในเครื่อง ข้อมูลบน Cloud จะถูกเขียนทับไปโดยอัตโนมัติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น