ติดตาม

7 - จะเปลี่ยนรูปของฉันยังไง

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัพเดทรูปภาพของคุณ

1. กดที่ไอคอนซ้ายบน:

(insert screenshot)

2. กดปรับรูปภาพ!

(insert screenshot)

3. เลือกไอคอนรูปกล้องเพื่อถ่ายรูป หรือเลือกไอคอนรูปถ่ายเพื่อเลือกภาพถ่ายจากในเครื่องคุณ

อยาลืมกดปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียวเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว:

(insert screenshot)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น