ติดตาม

2 - โบนัสขนม

ถ้าคุณสามารถลากเส้นผ่านขนม 5ชิ้นหรือมากกว่าได้สำเร็จ คุณก็สามารถสร้างโบนัสขนมได้!

BONUS_TREATS_1.PNG

BONUS_TREATS_2.PNG

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น