ติดตาม

ระดับความหายากของตัวละครนี่แตกต่างกันยังไง

ตัวละครจาก Disney และ Pixarนั้นแบ่งออกเป็น 5ประเภท:คลาสสิค- ตัวละคร Disneyที่มีโอกาสสูงในการได้รับจากตู้รางวัลหายาก- ตัวละคร Disneyที่มีโอกาสน้อยที่จะได้รับจากตู้รางวัลอีปิค- ตัวละคร Disneyที่มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะได้รับจากตู้รางวัลตัวละครลับ- ตัวละคร Disney ที่สามารถเก็บได้ก็ต่อเมื่อทำตามเงื่อนไขพิเศษตำนาน
- แฮม ตัวละคร Disney Pixarที่ให้่ผลพิเศษเมื่อผู้เล่นซื้อเขาไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น