ติดตาม

เก็บบอลความทรงจำพวกนั้น!

เมื่อเล่นเป็นตัวละครใดจากเรื่องมหัศจรรย์อารมณ์อลเวง ลองเก็บบอลหรือแท่งความทรงจำขึ้นมาดู แล้วไปอยู่บนช่องเปิดเพื่อเซฟความทรงจำเหล่านั้นไว้ คุณจะได้คะแนนพิเศษจากมัน!

 

mballs1.jpeg

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น